Enllacos ùtils

Voir plus...

Projecte EpirEMed – OTI Aspres Thuir Soci del Projecte

Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies

Oficina Intercomunal Aspres-Thuir participa en el projecte EpirEMed que suposa un pas endavant en la integració turística del territori del Pirineu oriental. Mitjançant la col·laboració de les principals entitats públiques i privades de la regió en promoció i gestió turística, es desenvoluparà una estratègia de visibilitat, desenvolupament d’oferta i màrqueting per a productes de turisme rural i de muntanya. Per això, es crearan nous productes turístics conjunts; es treballarà en una homologació dels criteris de visibilitat i qualitat de l’oferta turística per a aquests sectors; i es realitzarà una única estratègia de comercialització i promoció.

EpirEMed seleccionarà l’oferta basant-se en dues prioritats: mobilitat sostenible i no-estacionalitat, vinculant el turisme rural (clau per a una estratègia socialment sostenible) amb alternatives de transport sostenible, i impulsant també nous productes de turisme transfronterer emblemàtics, com el tren transpirinenc Barcelona -Tolosa.

Els socis catalans i francesos que participen en aquest projecte europeu són:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, cap de fila)

Direcció General de Turisme (DGT)

Turisme Rural Girona

Confederació del Turisme rural i l’agroturisme de Catalunya (Turalcat)

Consell Comarcal del Ripollès

Consell Comarcal de la Cerdanya

Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales

Office de Tourisme Intercommunale  Aspres – Thuir

Office de Tourisme Intercommunale Pyrénées Méditerranée

Pyrénées Méditerranée Invest (PMI)

Agence de Développement Touristique des Pyrénées Orientales (ADT)

Communauté de communes du Vallespir

El projecte té un pressupost global de més d’1,4 milions d’euros i es durà a terme fins al novembre de 2021.

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Skip to content